ΜΗΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2012


 

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας διοργανώνει σε συνεργασία με τις Πρεσβείες της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας, καθώς και με την Πρωτοβουλία PaSch Κύπρου και το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, Μήνα Γερμανικής Γλώσσας 2012 (16.1.- 23.2.2012). Ακολουθώντας την πολύ θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στην έναρξη του θεσμού αυτού, ο Σύνδεσμος διοργάνωσε (και διοργανώνει) εκδηλώσεις σε διάφορα σχολεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Οι δράσεις που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των επισκέψεων στοχεύουν στο το έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών. Με την καθοδήγηση των καθηγητών των Γερμανικών – μελών του Συνδέσμου, οι μαθητές των σχολείων αυτών έχουν ασχοληθεί ενεργά και δημιουργικά με διάφορες πτυχές της Γερμανικής γλώσσας και του πολιτισμού των γερμανόφωνων χωρών. Με την πρωτοβουλία αυτή, ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Κύπρου επιθυμεί να στηρίξει τα σχολεία στην προσπάθεια τους να αναπτυχθούν σε κοιτίδες γνώσης και πολιτισμού. Όλα τα σχολεία που συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο επισκέψεων ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην πρόταση του Συνδέσμου, γεγονός που αποδεικνύει τη θετική στάση της διεύθυνσης και των μαθητών των σχολείων αυτών έναντι άλλων γλωσσών και πολιτισμών και το οποίο επίσης ενδυναμώνει το Σύνδεσμο στο στόχο του να καθιερώσει και να διευρύνει το νέο αυτό θεσμό. 

 

περισσότερα εδώ
περισσότερα εδώ