ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ / AKTUELLES


Νέα Κριτήρια Εισδοχής στα Γερμανικά Πανεπιστήμια

Το Συμβούλιο των Πρυτάνεων της Γερμανίας, σε συνεδρίαση του με ημερομηνία 5.12.2014, αποφάσισε ότι τα νέα κριτήρια εισδοχής για Κύπριους στα γερμανικά πανεπιστήμια (Παγκύπριες εξετάσεις) θα ισχύουν από την 1. Ιανουαρίου 2018 και όχι με άμεση εφαρμογή.