ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ KONTAKT

 

Συνδεσμος Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Κύπρου

Τ.Θ. 25543

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.96 76 05 34

 

E-Mail: info@zdv-online.org

 

____________________________

 

Zyprischer Deutschlehrerverband

P.O.BOX 25543

1310 Nikosia, Zypern

Tel. 96 76 05 34

 

E-Mail: info@zdv-online.org

 

 ____________________________