ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Κύπρου διοργάνωσε το πρώτο του συνέδριο στις 2-3 Φεβρουαρίου 2007 μαζί με το Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ( Intercollege)

με θέμα Η Πολυγλωσσία στην Ευρώπη / Γερμανικά μετά τα Αγγλικά.Το συνέδριο καταπιάστηκε με τη διδασκαλία των τρίτων γλωσσών (tertiary languages /Tertiärsprachen), των γλωσσών που διδάσκονται μετά την πρώτη ξένη γλώσσα. Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, η Αγγλική είναι η πρώτη ξένη γλώσσα με την οποία έρχονται σε επαφή οι μαθητές μετά τη μητρική τους γλώσσα. Παρουσιάστηκαν προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί η διδασκαλία των τρίτων γλωσσών να αξιοποιήσει γνώσεις που προϋπάρχουν από την εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας, για να είναι έτσι πιο αποτελεσματική. Σαν παράδειγμα τρίτης γλώσσας χρησιμοποιήθηκαν τα Γερμανικά. Τα αποτελέσματα του συνεδρίου μπορούν να αξιοποιηθούν και για όλες τις άλλες τρίτες γλώσσες

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου
1.Fachtagung.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB