ΗΜΕΡΙΔΑ : ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Η πρωτοβουλία PASCH έχει διοργανώσει σε συνεργασία με το Σύνδεσμο καθηγητών Γερμανικής Κύπρου ημερίδα  που έλαβε χώρα στις 15 Μαΐου 2010 στο Λύκειο Αγ. Νικολάου στη Λεμεσό. Η κυρία Sigrid Xanthos στην παρουσίαση της μας μίλησε για το μάθημα σε νεαρά άτομα βασισμένο σε νευροδιδακτικές μεθόδους. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών για την λειτουργία του εγκέφαλου καθώς και τα συμπεράσματα αυτών σε σχέση με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του ξενόγλωσσου μαθήματος.

Η Δρ. Ανδρομάχη Σαπιρίδου παρουσίασε τις αρχές εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας στο παράδειγμα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Εξετάζοντας δύο αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας προέκυψε μια σειρά αρχών από τις οποίες θα έπρεπε να διέπεται το μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε παιδιά. Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες μελέτησαν μια σειρά διδακτικών βιβλίων βασισμένων στις πιο πάνω αρχές και παρουσίασαν τα αποτελέσματα τους στους υπόλοιπους συναδέλφους τους.