ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ZDV)

 

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γερμανικής  Γλώσσας Κύπρου (ZDV) ιδρύθηκε το 2004. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της Γερμανικής γλώσσας στην Κύπρο και η ποιοτική αναβάθμιση του μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  Με τον τρόπο αυτό, στοχεύει στην προώθηση της πολυγλωσσίας στην Κύπρο, σε μία χώρα που είναι το σταυροδρόμι πολιτισμών.


Για την υλοποίηση των στόχων του, ο Σύνδεσμος

  • διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια για καθηγητές Γερμανικών (συχνά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, κύρια θέματα: νέες προσεγγίσεις στη διδακτική των Γερμανικών, η μεταφορά στοιχείων των πολιτισμών των γερμανόφωνων χωρών μέσω της διδασκαλίας της γλώσσας κτλ.).
  • παρέχει μία πλατφόρμα επικοινωνίας για καθηγητές Γερμανικών στην Κύπρο.
  • παρέχει επιστημονική στήριξη σε οργανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται στη γλωσσική πολιτική όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
  • στηρίζει εκδηλώσεις οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ευκαιριών ούτως ώστε οι Κύπριοι μαθητές/φοιτητές να έρχονται σε επαφή με τη Γερμανική γλώσσα (εκδρομές στις γερμανόφωνες χώρες, προβολή ταινιών κτλ. ).


 Ο Σύνδεσμος συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το
Goethe-Institut, τις πρεσβείες όλων των γερμανόφωνων χωρών (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία/ Λιχτενστάιν), το Κυπρογερμανικό Πολιτιστικό Σύνδεσμο, το πρώτο σχολείο PaSch στην Κύπρο (Λύκειο Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό), τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με άλλους συνδέσμους καθηγητών των Γερμανικών στο εξωτερικό και άλλους οργανισμούς.  Μέλη του Συνδέσμου είναι καθηγητές από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.